Yhdistys

Keski-Pohjanmaalla Kokkolan kaupungissa entisen Lohtajan kunnan alueella toimiva Lohtajan Metsästysseura ry on perustettu v.1947. Seuran jäsenmäärä vuonna 2019 on 500 jäsentä. Seuralla on sopimuksia n. 40 000 ha metsästysalueita. Alueet sijoittuvat entisen Lohtajan alueelle ja ns. entisille enklaavialueille Himangalla, Kannuksessa ja Toholammilla.

Lohtajan metsästysseuralla on vireää ja aktiivista toimintaa, se järjestää luonnollisesti metsästyksen edellytykset jäsenilleen.

Seuran toiminnassa ylin päätäntävalta on yleisellä kokouksella. Kokouksia on kaksi vuodessa. Toimeenpanovaltaa käyttää hallitus jota johtaa yleisessä kokouksessa valittu seuran puheenjohtaja. Toimintaa toteutetaan, ohjataan ja kehitetään jaostojen kautta.

Seurassa toteutetaan, hirvi- ja kauriinpyyntiä seuruepyyntinä, hylkeen metsästystä sekä seuralla on valmius suurpetojen metsästykseen. Seura ohjaa pienriistan ja pienpetojen metsästyksen edellytyksien ylläpitämistä, ohjausta ja kehittämistä. Seuran alueilla onkin hyvät mahdollisuudet pienriistan metsästykseen ja pienpetojen pyynti on aktiivista.

Seuran toimintaan kuuluvat keskeisesti riistanhoito, ampumaharrastus, kenneltoiminta ja metsästyksen valvonta ja ohjaus. Vuosittain valittavat jaostot vastaavat toiminnasta ja sen kehittämisestä.

Seura omistaa ja hallinnoi Houraatin ampumarata-aluetta jossa on luotiaseille radat, kivääri 100m 150m ja 300 m ampumakatoksineen. Lisäksi kohdistustunneli 100m. Hirviratoja on 2 kpl, pienoishirvirata, skeetrata ja trap ratoja 3 kpl sekä pistoolirata. Ratojen käytöstä on yhteistyösopimus mm. Puolustusvoimien ja Kälviä- Ullavan RHY:n kanssa.

Houraatin toimintakeskuksessa Valtatie-8:n tuntumassa, n. 5 km Lohtajan keskustasta on ampumaratojen lisäksi v 2005 valmistunut kokoontumistila n. 300 m² ja ns. vanha maja n. 60m², lihankäsittelytilat hirvi- ja kaurisjahtia varten, varasto- ja sosiaalirakennukset. Lisäksi metsästysalueilla on maja Toholammilla Raipossa ja kota kannuksen Perälahdella.

Seuran omistamat radat , rakennelmat ja kiinteistöt ovat mittavan talkootyön tulosta. Seuran toiminnalle onkin leimallista erittäin hyvä yhteistyön henki ja yhdessä päätettyjen asioiden toteuttaminen yhteisvoimin talkoilla. Seuran tiloja voi vuokrata myös seuran ulkopuoliset henkilöt sekä seuran jäsenet.

Lohtajan Metsästysseuralla on hyvä ja tiivis yhteistyö  kaupungin, maanomistajien, naapuriseurojen ja eri yhteistyötahojen kanssa.

Yhteenvetona voi todeta että Lohtajan metsästysseura voi ja haluaa tarjota jäsenilleen monipuoliset ja hyvät edellytykset harrastuksen toteuttamiseen ja yhteisölliseen toimintaan sen parissa. Seura haluaa jatkuvasti myös olla kehittämässä toimintaa jäsenten tarpeiden mukaisesti. Seura haluaa omalla työllään olla vaikuttamassa luonnon monimuotoiseen käyttöön ja sen kehittämiseen hallitusti, hyvin suunnitellun ja organisoidun toiminnan avulla sekä hoitamaan ja tarvittaessa suojelemaan sekä eläimiä että muuta luontoa.