Lohtajan Metsästysseura ry

Jäsenet, jotka haluavat kuulua Metsästäjäliittoon seuran kautta, voivat käydä merkitsemässä rastin omissa jäsentiedoissa ko. asian kohdalle. Liiton jäsenmaksu on tuolloin 12€ sisältäen Jahti-lehden. Tämä laskutetaan myös jäsenmaksun/jäsenkirjeen mukana. Toimi mahdollisimman nopeasti.
Ne jäsenet, joiden sähköpostiosoitetta ei rekisterissä ole (eivät siis pääse kirjautumaan omiin tietoihin) voivat ilmoittaa halukkuudestaan kuulua Metsästäjäliittoon TEKSTIVIESTILLÄ puh. nro 045 23 888 97, tai laittamalla sähköpostia johanna.valo@yahoo.com

Hirvikokouksen pöytäkirja ja hirvenpyynnin säännöt luettavissa jäsensivulla.

Kauris- ja peuranpyynnin kokouksen pöytäkirja ja säännöt on luettavissa jäsensivulla.

Jäsenkirjeet ja -maksut 2020 on nyt saatu lähetettyä jäsenille. Jäsenkirje on luettavissa myös jäsensivulla.

2020 kesäkokouksen pöytäkirja on luettavissa jäsensivulla

Pisteammunnat 21.7. alkaen. Katso valvontavuorot...

KESÄN 2020 METSÄSTÄJÄKURSSIT JA TUTKINNOT

Lue lisää toiminta-sivulta...

9.8.2020 Koiranäyttely on peruttu koronavirustilanteen vuoksi.

Uusimpia seuran tiedotuksia tapahtumista ja toiminnasta voit lukea Toiminta -sivulta

Lohtajan Rhy:n tiedotuksia vuoden 2020 metsästäjätutkinnoista ja ampumakokeista Toiminta -sivulta

Seura ei hae tänä vuonna haittalintujen pyyntiin poikkeuslupia. Lupien hakeminen onnistuu vaivattomimmin maanomistajilta itseltään. Seuran mahdollisuudet lupien hakemiseen nykymenettelyllä ovat vähäiset. Maanomistajat voivat siis hakea luvat itse, ja halutessaan ilmoittaa alueet seuralle. Seuran jäsenillä on näin mahdollisuus osallistua apuna haittalintujen poistoon.

RAUHOITUSALUEET:

Metsäpellon alue, Lohtajan joki Hekkasen sillan ja Salmisillan välinen alue. Pentinjärven alue (Kuntoradan alue), Alaviirteen saaret lukuun ottamatta Ruohokaria ja Kuusiluotoa. Alaviirteen saarten osalta rauhoitus on voimassa jääkeleihin saakka - rauhoitus ei koske vesilinnustusta, eikä pienpetopyyntiä. Kaikki metsäkanalinnut on rauhoitettu metsähallituksen seuralla vuokratuilla soidensuojelualueilla (Lehdon järven alue). Sorsastuksen aloituspäivänä 20.8 on kaikki ampuminen kielletty seuran alueella ja ampumaradalla klo 12 saakka, lukuun ottamatta karhunpyyntiä. Joulurauha kaikella riistalla 24.-25.12. 2019.

VIERASKORTTIEN MYYNTI 2020:

Vieraspyynneissä on aina oltava seuran jäsen isäntänä pyynnissä mukana. Isäntä maksaa seuran tilille vieraansa kortin ja merkitsee viestikenttään: Vieraan nimi, pyynnin laatu, pyynnin pvm. Kuitti on voitava esittää metsästyksenvalvojalle.
Seuran tilinumero:
FI56 5237 0040 0021 43

Huom: Merihanhen 10.8. alkavaan peltopyyntiin ei myydä vieraslupia ennen 20.8. Merihanhen peltopyynnissä käytetään aloituspäivänä vain haulikkoa turvallisuussyistä. Päätös koskee myös kanadanhanhea.

Vieraskorttien hinnat:

Sorsanpyynnin kausikortti 150 €, sisältää myös sorsanpyynnin aloituksen.

Sorsanpyynnin aloitus 50 €, sisältää aloituspäivän ja seuraavan vuorokauden.

Sorsanpyynnin iltalento 10 €, alkaen pyynti-iltana klo 18:00.

Pienriista 15 €

Kauriinpyynti 20 €

Hirvenpyynti 50 € + kaatomaksut

Pienpetopyynnin kausilupa 40 €

Ilmoittautumiset vapepan hälytysryhmään. Katso lisää...

Etkö pääse kirjautumaan Jäsensivuille?

Tämä johtuu siitä että sähköpostiosoitettasi ei löydy jäsenrekisteristä. Ilmoita sähköpostiosoitteesi jäsensihteerille: johanna.valo@yahoo.com, tai viestillä 045 23 888 97. Sähköpostiosoitteesi toimii käyttäjätunnuksena.
Luo salasana täällä.

Jäsenmaksut ja -kirjeet 2019 on lähetetty 7.8. joko sähköpostilla tai kirjeitse. Maksu tapahtuu viitenumeroa käyttäen, joten maksa jäsenmaksusi vasta kun saat laskun.

Yhdistys:

Keski-Pohjanmaalla Kokkolan kaupungissa entisen Lohtajan kunnan alueella toimiva Lohtajan Metsästysseura ry on perustettu v1947. Seuran jäsenmäärä vuonna 2019 on 500 jäsentä. Seuralla on sopimuksia n. 40 000 ha metsästysalueita. Lue lisää...