Sorsastuskausi alkaa 20. elokuuta. Vesilintujen metsästyksessä on huomioitava uudet rajoitukset, kuten hämärämetsästyksen kielto. 

Vesilintujen metsästys alkaa elokuun 20. päivänä kello 12.00 ja jatkuu joulukuun loppuun saakka. Tuolloin saa metsästää sinisorsia, taveja, telkkiä sekä heinätavia, haapanaa, jouhisorsaa, lapasorsaa ja tukkasotkaa.

Allin, isokoskelon ja tukkakoskelon metsästys alkaa 1.9. Lisäksi merihanhea sekä kanadanhanhea on voinut metsästää pelloilta elokuun 10. päivästä lähtien. Elokuun 20. päivänä kello 12.00 alkaen pyynti on sallittua myös vesialueilla. Merihanhella metsästys on sallittua vain määritellyllä rannikkoalueella ja voimassa on kahden linnun vuorokausikiintiö.

Hämärämetsästyksen kielto

Vesilintujen, sorsien ja hanhien, metsästyskielto alkaa tunti auringon laskun jälkeen ja päättyy tuntia ennen auringon nousua. Esimerkiksi Oulussa aurinko laskee 20.8. kello 21.23, joten metsästys on kielletty kello 22.23 alkaen. Metsästyksen saa aloittaa Oulussa 21.8. kello 04.21, tuntia ennen kuin aurinko nousee 05.21. Auringon lasku- ja nousuaika vaihtelevat merkittävästi maan eri osissa. Kätevä tapa tarkastaa auringon lasku- ja nousuaika omalla metsästysalueella on Ilmantieteen laitoksen verkkosivut tai sää-sovellus.

Vesilintu tulee tunnistaa ennen laukausta, ja muut metsästäjät, luonto ja asutus ottaa aina huomioon. Pilvisessä säässä tunnistamiseen riittävä valo saattaa loppua jo ennen laillisen metsästyksen päättymistä. Tällöin suositellaan metsästyksen päättämistä, jotta lajintunnistuksesta voi varmistua. Haavoittuneen vesilinnun saa kuitenkin etsiä, lopettaa ja ottaa haltuun vaikka keskellä yötä.

Metsästys tulee kohdentaa runsaslukuisiin lajeihin

Monen rehevillä lintuvesillä viihtyvän vesilinnun kannat ovat taantuneet. Etelä-Suomeen painottuneiden laskentojen perusteella Suomen pesimäkanta on vähentynyt varsinkin jouhisorsalla, haapanalla, heinätavilla, punasotkalla, tukkasotkalla ja nokikanalla.

Kuva: Tero Salmela

– Metsästystä tulee kohdentaa runsaslukuisiin lajeihin, kuten sinisorsaan, taviin ja telkkään. Nämä ovat vesilinnuista kolme yleisintä saalislajia, joiden kannankehitys on vähemmän huolestuttavaa, Suomen riistakeskuksen erikoissuunnittelija Mikko Alhainen kertoo.

Tutkimusten mukaan taantuman pääsyy on elinympäristöjen tilan heikkeneminen. Vaikka metsästys ei näytä olevan sorsalajien taantuman syy, tulee metsästäjien kantaa vastuunsa kantojen hoidossa. Metsästys tulee mitoittaa riistakannan tilan ja kannanhoidollisen tavoitteen mukaisesti.

– Elinympäristöjen kunnostaminen ja hoito tukevat vesilintukantoja. Metsästäjien riistanhoitotyöhön käyttämä aika tulee siirtää ruokinnasta pienpetopyyntiin ja poikue-elinympäristöjen kunnostamiseen, Alhainen jatkaa.

Suomen riistakeskus suosittelee malttia viljan sekä erityisesti saaliin määrään, jos ruokkii lintuja metsästystarkoituksessa.

Nokikanan metsästys kielletty koko maassa

Punasotkan ja nyt myös nokikanan metsästys on kielletty koko maassa. Kiellettyä on myös haahkan syysaikainen metsästys ja allin metsästys sisämaassa. Merialueilla allin metsästystä on lisäksi rajoitettu metsästäjäkohtaisella saaliskiintiöllä, joka on viisi allia päivässä. Metsähanhea voi metsästää Pohjois-Suomen erikseen määritellyllä alueella 20.–27.8. tiukoin rajoituksin sekä Kaakkois-Suomessa loka-marraskuun erikseen määritellyllä alueella.

Saalisilmoitusvelvollisuus on voimassa seuraavilla vesilintulajeilla: metsähanhi, merihanhi, haapana, jouhisorsa, heinätavi, lapasorsa, tukkasotka, haahka, alli, isokoskelo sekä tukkakoskelo. Lisäksi velvollisuus koskee punasotkaa ja nokikanaa, jotka ovat määräaikaisessa metsästyskiellossa. Metsästäjiä kehotetaan kirjaamaan kaikki saaliit Oma riista -palveluun, jolloin ei tarvitse erikseen muistaa, mistä lajeista saalisilmoitus täytyy tehdä ja mistä ei.

Seuraa lintuinfluenssatilannetta

Lintuinfluenssaa on esiintynyt kesän aikana tavanomaista enemmän. Metsästäjät voivat omalla toiminnallaan vaikuttaa tautiepidemian leviämisen hillintään seuraamalla aktiivisesti oman alueensa lintuinfluenssatilannetta ja noudattamalla viranomaisten suosituksia. Suomen riistakeskus kehottaa seuraamaan ajankohtaista tietoa ja ohjeistuksia Ruokaviraston sivuilta.

Muistakaa käydä lisäämässä sähköpostiosoite ja tarkistakaa muutkin tiedot jäsenrekisteristä niin saatte jäsenkirjeen ja -laskun sitten sähköpostilla. Jäsenmaksu maksetaan vasta kesällä kun on saanut jäsenkirjeen jossa on jokaisen oma laskuviite! 

JÄSENMAKSUT!

HUOM! Älkää maksako jäsenmaksuja ennakkoon! Jäsenmaksut tulee maksaa jokaiselle metsästäjälle suunnatulla omalla  viitteellä, joka kohdistaa sen oikealle henkilölle, muuten jäsenmaksu ei näy maksettuna ja siitä tulee maksukehoitus. Jos haluat maksulapun ja jäsenkirjeen suoraan sähköpostiisi käy lisäämässä sähköpostiosoite jäsenrekisteriin. 

Kokouksien tarkistetut pöytäkirjat löytyvät jäsensivuilta.

LMS:n hallitus

Jäsenet, jotka haluavat kuulua Metsästäjäliittoon seuran kautta, voivat käydä merkitsemässä rastin omissa jäsentiedoissa ko. asian kohdalle. Liiton jäsenmaksu on tuolloin 12€ sisältäen Jahti-lehden. Tämä laskutetaan myös jäsenmaksun/jäsenkirjeen mukana. Toimi mahdollisimman nopeasti.
Ne jäsenet, joiden sähköpostiosoitetta ei rekisterissä ole (eivät siis pääse kirjautumaan omiin tietoihin) voivat ilmoittaa halukkuudestaan kuulua Metsästäjäliittoon tekstiviestillä  puh. nro 0440150664, tai laittamalla sähköpostia heidi.erkkila@elisanet.fi

Uusimpia seuran tiedotuksia tapahtumista ja toiminnasta voit lukea Toiminta -sivulta

RAUHOITUSALUEET:

Metsäpellon alue, Lohtajan joki Hekkasen sillan ja Salmisillan välinen alue. Pentinjärven alue (Kuntoradan alue), Alaviirteen saaret lukuun ottamatta Ruohokaria ja Kuusiluotoa. Alaviirteen saarten osalta rauhoitus on voimassa jääkeleihin saakka - rauhoitus ei koske vesilinnustusta, eikä pienpetopyyntiä. Kaikki metsäkanalinnut on rauhoitettu metsähallituksen seuralla vuokratuilla soidensuojelualueilla (Lehdonjärven alue). Sorsastuksen aloituspäivänä 20.8 on kaikki ampuminen kielletty seuran alueella ja ampumaradalla klo 12 saakka, lukuun ottamatta karhunpyyntiä. Joulurauha kaikella riistalla 24.-25.12. 2021. Meri- ja kanadanhanhen peltopyynnissä käytetään aloituspäivänä vain haulikkoa turvallisuussyistä.

VIERASKORTTIEN MYYNTI :

Vieraspyynneissä on aina oltava seuran jäsen isäntänä pyynnissä mukana. Isäntä maksaa seuran tilille vieraansa kortin ja merkitsee viestikenttään: Vieraan nimi, pyynnin laatu, pyynnin pvm. Kuitti on voitava esittää metsästyksenvalvojalle.
Seuran tilinumero:
FI56 5237 0040 0021 43

Huom 2022: Merihanhen 10.8. alkavaan peltopyyntiin ei myydä vieraslupia ennen 20.8. Merihanhen peltopyynnissä käytetään aloituspäivänä vain haulikkoa turvallisuussyistä. Päätös koskee myös kanadanhanhea.

Vieraskorttien hinnat:

Sorsanpyynnin kausikortti 150 €, sisältää myös sorsanpyynnin aloituksen.

Sorsanpyynnin aloitus 50 €, sisältää aloituspäivän ja seuraavan vuorokauden.

Sorsanpyynnin iltalento 10 €, alkaen pyynti-iltana klo 18:00.

Pienriista 15 €

Kauriinpyynti 30 €

Hirvenpyynti 50 € + kaatomaksut

Pienpetopyynnin kausilupa 40 €

Ilmoittautumiset vapepan hälytysryhmään. Katso lisää...

Etkö pääse kirjautumaan Jäsensivuille?

Tämä johtuu siitä että sähköpostiosoitettasi ei löydy jäsenrekisteristä. Ilmoita sähköpostiosoitteesi jäsensihteerille: heidi.erkkila@elisanet.fi, tai viestillä 0440150664. Sähköpostiosoitteesi toimii käyttäjätunnuksena.
Luo salasana täällä.

Yhdistys:

Keski-Pohjanmaalla Kokkolan kaupungissa entisen Lohtajan kunnan alueella toimiva Lohtajan Metsästysseura ry on perustettu v1947. Seuran jäsenmäärä vuonna 2019 on 500 jäsentä. Seuralla on sopimuksia n. 40 000 ha metsästysalueita. Lue lisää...

Tietosuojaseloste

1 Rekisterin- 
pitäjä 
Nimi 
Lohtajan Metsästysseura Ry 
Yhteystiedot: 
puheenjohtaja Mikko Erkkilä 
puhelin 040 556 8770 
sähköposti mikko.erkkila@kotinet.com 
2 Yhteys-henkilö rekisteriä koskevissa asioissa Nimi 
Antti Hautala, hallituksen sihteeri 
Yhteystiedot: 
puhelin 045 632 8031 
sähköposti antti.hautala1000@gmail.com 
3 Rekisterin nimi Lohtajan metsästysseuran jäsenrekisteri 
4 Henkilö-tietojen käsittelyn tarkoitus Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste: 
Rekisteriä kerätään ja käytetään YHDL 11§:n mukaisesti. 
 
Rekisterinpitäjä käyttää henkilötietoja jäsensuhteen hoitoon ja analysointiin, jäsenviestintään ja jäsenpalvelujen kehittämiseen. 
 
Rekisteritietojen perusteella voidaan tehdä tilastoja seuraavasti: 
- jäsenten ikärakenne 
- miesten tai naisten lukumäärä 
- jäsenlaji (yhdistyksen sääntöjen mukaan) 
- luottamustehtävät 
- jäsenyysaika 
- huomionosoitukset ja merkkipäivät 
- jäsenmaksuperusteet 
 
 
Jäsenen kohdassa 5 antamat tiedot luovutetaan Yhdistysrekisterin ylläpitämän jäsenrekisterin käyttöön osaksi jäsenmaksujen laskutusta, jäsentiedotusta ja jäsenpalvelujen saamista varten. 
    
Jäseneksi liittymislomakkeissa kerrotaan mitä tietoja kerätään ja miksi. Lomakkeesta on linkki rekisteri- ja tietosuojaselosteeseen. Jokaisessa lomakkeessa kysytään lupa tietojen keräämiseen. 
 
5 Rekisterin tietosisältö 

Käsiteltävät henkilötiedot 
Yhdistyksen jäsenen koko nimi, syntymäaika (pv,kk,vuosi), postiosoite, puhelinnumero, sähköpostisoite, metsästäjänumero. 
 
Tieto luottamushenkilöistä, - toimikausista, huomionosoituksista sekä erilaisista seuran toimintaan/kilpailuihin osallistumisesta.  

 
Erilliset luettelot tehdään kalenterisvuosittain liittyneistä, kuolleista, eronneista ja erotetuista yhdistyksen jäsenistä. 
 
Jäsenellä on oikeus muuttaa ja peruuttaa antamansa tiedot. 
 
Rekisterissä olevan jäsenhenkilön kuoltua tai erottua tai tultua erotetuksi yhdistyksestä, tuhotaan jäsenrekisteristä suojatusti ja luotettavasti kaikki häntä koskeva tieto vuoden kuluessa jäsenyyden päättymisestä. Yhdistys ilmoittaa muutokset Yhdistysrekisteriin.  

6 Henkilö-tietojen lähde Henkilötietojen lähde 
Jäsen antaa häneen kohdistuvat kohdan 5 tiedot liittyessään Lohtajan Metsästysseura ry:n jäseneksi. 
 
Henkilöjäsenen antamia tietoja päivittää yhdistyksen rekisterinpitäjä. Tietojen perusteella yhdistys toimittaa jäsenelle jäsentiedotteet ja -postit. 
 
Yhdistys takaa jäsenten oikeuksien toteutumisen: 
Jäsenellä on velvollisuus ilmoittaa yhdistykselle antamiinsa tietoihin tulleet muutokset. 
Jäsenellä on oikeus nähdä hänestä jäsenrekisteriin merkityt tiedot. Vain rekisterissä oleva henkilö voi paikan päällä ollen ja henkilöllisyyden todistaen saada tietoja siitä mitä hänestä on rekisteriin merkitty. Tiedot kerrotaan viimeistään kuukauden kuluessa pyynnöstä (tietosuoja-asetuksen mukaan). 
Jäsenellä on oikeus muuttaa ja peruuttaa antamansa tiedot. Jäsenellä on oikeus rajoittaa tietojensa käsittelyä, tämä rajoitusoikeus ei kuitenkaan tarkoita yhdistyksen toiminnan ja tarkoituksen mukaista tietojen käsittelyä, kuten jäsenmaksulaskutusta. 
7 Tietojen säännön-mukaiset luovutukset Yhdistyksen yleinen kokous ottaa ja erottaa jäsenet YhdL 11-15 §:n ja päätökset valmistellaan yhdistyksen hallituksen kokouksessa. Päätökset kirjataan kokouksesta pidettävään pöytäkirjaan. 
 
Yhdistyksen jäsentiedot luovutetaan Yhdistysrekisterin käyttöön kohdan 4. ja 6. mukaisesti. Yhdistys päivittää jäsentietoja jäsenoikeuksien ja velvollisuuksien toteutumiseksi. 
 
Tietoja ei käytetä eikä luovuteta muuhun käyttöön. 
Ilman henkilöjäsenen kirjallista ennakkosuostumusta, ei hänen tietojaan luovuteta kolmannelle osapuolella suoramarkkinointia varten. Jäsenellä on oikeus muuttaa tai peruuttaa antamansa ennakkosuostumus. (Ks kohta 12.) 
Yhdistyksen hallitus voi päättää tarkoin harkittuaan tietojen luovuttamisesta terveysviranomaisen käyttöön. 
8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulko-puolelle Yhdistys ei toimi EU:n tai ETA:n ulkopuolella siten, että jäsentietoja siirrettäisiin EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 
Mikäli alihankkija käyttää palvelujen tuottamiseen eri puolilla olevia palvelimia ja resursseja, vastaa kyseessä oleva alihankkija itse siitä, että EU:n tietosuoja-asetusta ja toimintaamme koskevia lakea ja säädöksiä noudatetaan. 
9 Rekisterin suojauksen periaatteet Manuaalinen aineisto: 
Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, esimerkiksi lukittu huone tai arkistokaappi. 
 
Yhdistyksen rekisterinpitäjä päivittää säännöllisesti rekisteriä ja pitää sen ajan tasalla sekä toimittaa mahdolliset muutostiedot välittömästi Yhdistysrekisteriin.  
Rekisteri on ainoastaan yhdistyksen hallituksen nimeämien jäsenrekisterinhoitajien tiedossa. 
 
Yhdistyksen toimintaan liittyviä tapahtumia varten voidaan hallituksen jäsenelle antaa jäsenten nimiluettelo ko. toiminnan toteuttamiseksi. Luettelo on välittömästi tapahtuman jälkeen toimitettava jäsenrekisterinhoitajalle hävittämistä varten. Luettelosta ei saa ottaa kopioita eikä sitä saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle. 
Sähköisesti käsiteltävä aineisto: 
Yhdistyksen rekisterinpitäjä päivittää koko ajan säännöllisesti rekisteriä ja pitää sen ajan tasalla. 
 
Sähköinen rekisteri on salasanoin suojattu tiedosto, joka on ainoastaan yhdistyksen hallituksen nimeämien jäsenrekisterinhoitajien tiedossa (henkilökohtaiset tunnukset). Salasanat ovat tallennettuina yhdistyksen puheenjohtajalla tietoturvallisessa paikassa.  
 
- - -  
 
Yhdistys vastaa siitä, että se noudattaa henkilörekisterin ylläpidossa voimassa olevia tietosuojasäädöksiä (asetukset ja lait).  
 
Rekisterinpitäjä on tietoinen, että henkilötietojen tietoturvaloukkauksista on ilmoitettava viranomaiselle ja rekisteröidylle 72 tunnin kuluessa tietoturvaloukkauksen havaitsemisesta. 
 
Yhdistyksen jäsenrekisterin hoitajina toimii seuran jäsensihteeri ja hallituksen sihteeri toistaiseksi. Heidän vastuullaan on jäsenrekisterin tekninen käyttö. He ovat tietoisia rekisteriin liittyvien yhdistyslain, tietosuojalain ja -asetuksen määräyksistä. Yhdistys on ohjeistanut heidät tehtävään. 
 
Koko hallitus vastaa yhdistyksen jäsenrekisteritietojen oikeasta ja lakien sekä asetusten mukaisesta suojaamisesta ja säilytyksestä. 
10 Rekiste-röidyn oikeudet Rekisteröidyn henkilökohtaiset oikeudet omiin tietoihinsa: 
- Oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut henkilötiedot ja henkilötietoihin liittyvät käsittelytoimet sekä henkilötietojen luovutukset. 
- Oikeus vaatia korjaamaan epätarkat, puutteelliset, vanhentuneet tai virheelliset henkilötiedot. 
- Oikeus rajoittaa niiden henkilötietojen käsittelyä, johon rekisterinpitäjällä ei ole lainsäädännöllistä velvoitetta. 
- Oikeus pyytää henkilötietojen poistoa rekisteristä, jos rekisterinpitäjällä ei ole tietojen käsittelyyn lainsäädännöllistä velvoitetta. 
- Oikeus peruuttaa lupa henkilötietojen käsittelyyn, mikäli oikeus henkilötietojen käsittelyyn on peräisin rekisteröidyn antamasta luvasta. 
- Oikeus vastustaa henkilötietojen käyttöä markkinointitarkoituksiin. 
- Oikeus siirtää henkilötiedot toisen rekisterinpitäjän rekisteriin, jos se teknisesti on mahdollista. 
11 Tarkastus-oikeuden käyttö 

Rekisterissä oleva henkilö voi paikan päällä ollen tai henkilöllisyyden luotettavasti todistaen saada tietoja siitä, mitä hänestä on rekisteriin merkitty. Tiedot kerrotaan viimeistään kuukauden kuluessa pyynnöstä (tietosuoja-asetuksen mukaan). 
 
Tiedot ovat tarkastettavissa rekisterin yhteyshenkilöltä (kohta 2), siitä etukäteen kuukautta ennen kirjallisesti postitse tai sähköpostitse sopien.  
 
Lohtajan Metsästysseuran jäsen voi itse henkilökohtaisesti tarkastaa omat tietonsa henkilöllisyys todistaen. Tiedot ovat tarkastettavissa jäsenrekisterin ylläpitäjältä ilmoittamalla siitä etukäteen kuukautta ennen kirjallisesti postitse tai sähköpostitse sopien.  

 
Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä tarkastuspyynnöstä, mikäli ne toistuvat kohtuuttoman usein tai ovat perusteettomia. 

12 Muut henkilö-tietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet Jos rekisteröity katsoo, ettei henkilötietojen käsittely ole lainmukaista, on hänellä oikeus tehdä asiassa valitus kansalliselle valvontaviranomaiselle. Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot: 
Tietosuojavaltuutetun toimisto 
PL 800 
00531 Helsinki 
tietosuoja@om.fi