Haluatko jäseneksi?

Jäsenyystyypit ovat: koejäsen, maksava jäsen, maanomistajajäsen, sopimusjäsen, ampujajäsen, kannatusjäsen.

Tarkemmat kuvaukset jäsentyypeistä ja jäsenten velvollisuuksista löytyvät seuramme säännöistä:

Huom: Jos olet liittymässä maanomistaja tai sopimusjäseneksi, tarvitsemme jäsenhakemuksen lisäksi kopion maanvuokrasopimuksesta, mikäli maita ei ole vielä vuokrattu LMS:lle. Maiden on sijaittava siten että ne on liitettävissä seuramme alueisiin.

Huom: varsinaisten maksavien jäsenten on asuttava entisen Lohtajan kunnan alueella. Ensimmäiset kaksi vuotta ovat koejäsenyysaikaa jonka jälkeen, mikäli yleinen kokous katsoo, valitaan varsinaiseksi jäseneksi. Koejäsenellä ei ole äänioikeutta. Talkoovelvoitteen laiminlyöminen usein jatkaa koejäsenyyttä.

Jäsenmaksut:

  • maksava jäsen 80€
  • sopimusjäsen 150€
  • ampujajäsen 80€
  • liittymismaksu 200€, peritään kun koejäsenyyden jälkeen valitaan maksavaksi jäseneksi. alle 18v mahdollista maksaa kahdessa erässä.
  • kannatusjäsen: yksityishenkilöt 100€, yhteisöt 500€
  • maanomistajajäsen on vapautettu jäsenmaksusta

Jäsenhakemukset:

Lähetä jäsenanomus ja mahdolliset liitteet jäsensihteerille:

Jani Karhula, jani.karhula@gmail.com


Huom: Hallitus käsittelee hakemukset ja mikäli jäsenehdot täyttyvät, esittää hallitus sen yleiselle kokoukselle. Jäsenistö hyväksyy tai hylkää hakemuksen. Hakija sitoutuu hakiessaan saapumaan yleiseen kokoukseen jossa hänen hakemuksensa käsitellään. Lähetä hakemuksesi viimeistään kahta viikkoa ennen yleistä kokousta jotta hallituksella on riittävästi aikaa käsitellän hakemus. Muussa tapauksessa hakemuksesi siirtyy seuraavaan yleiseen kokoukseen. Yleisiä kokouksia pidetään helmikuun lopulla, heinäkuun lopulla ja syyskuussa. Seuraa tiedotusta.