Toiminta

Keski-Pohjanmaalla Kokkolan kaupungissa entisen Lohtajan kunnan alueella toimiva Lohtajan Metsästysseura r.y on perustettu v.1947. Seuran jäsenmäärä 2016 vuoden alusta oli 506 jäsentä. Seuralla on sopimuksia n. 40.000 ha metsästysalueista. Alueet sijoittuvat entisen Lohtajan alueelle ja ns. entisille enklaavi alueille Himangalla, Kannuksessa ja Toholammilla.

Lohtajan metsästysseuralla on vireää ja aktiivista toimintaa se järjestää luonnollisesti metsästyksen edellytykset jäsenilleen .

Seuran toiminnassa ylin päätäntävalta on Yhdistyksen kokouksella kokouksia on kaksi vuodessa. Toimeenpanovaltaa käyttää Johtokunta jota johtaa yhdistyksen kokouksessa valittu seuran puheenjohtaja. Toimintaa toteutetaan, ohjataan ja kehitetään jaostojen kautta.

Seurassa toteutetaan hirvi-ja kauriinpyynti seuruepyyntinä, hylkeen metsästystä ja on valmius suurpetojen metsästykseen. Seura ohjaa pienriistan ja pienpetojen metsästyksen edellytyksien ylläpitämistä ohjausta ja kehittämistä. Seuran alueilla onkin hyvät mahdollisuudet pienriistan metsästykseen ja pienpetojen pyynti on aktiivista.

Seuran toimintaan keskeisesti kuuluvat riistanhoito, ampumaharrastus, kenneltoiminta ja metsästyksen valvonta ja ohjaus. Vuosittain valittavat jaostot vastaavat alueittensa toiminnasta ja sen kehittämisestä.

Seura omistaa ja hallinnoi Houraatin ampumarata-alueen jossa on luotiaseille radat kivääri 100m 150m ja 300 m ampumakatoksineen lisäksi kohdistustunneli 100m. Hirviradat 2 kpl, pienoishirvirata, skeet - ja trap radat 3 kpl sekä pistoolirata. Ratojen käytöstä on yhteistyösopimus mm. Puolustusvoimien ja Kälviä- Ullavan RHY:n kanssa.

Houraatin toimintakeskuksessa valtatie 8 tuntumassa n. 5 km Lohtajan keskustasta on ampumaratojen lisäksi v 2005 valmistunut kokoontumistila n. 300 m2 ja ns. vanha maja n. 60m2, lihankäsittelytilat hirvi- ja kaurisjahtia varten, varasto- ja sosiaalirakennukset. Lisäksi metsästysalueilla on maja Toholammilla Raipossa ja kota kannuksen Perälahdella.

Seuran omistamat radat , rakennelmat ja kiinteistöt on mittavan talkootyön tulosta, seuran toiminnalle onkin leimallista erittäin hyvä yhteistyön henki ja yhdessä päätettyjen asioiden toteuttaminen yhteisvoimin talkoilla. Seuran tiloja voi vuokrata myös seuran ulkopuoliset ja yksittäiset jäsenet.

Lohtajan Metsästysseuralla on hyvä ja tiivis yhteistyö  kaupungin, maanomistajien, naapuriseurojen ja eri yhteistyötahojen kanssa.

Yhteenvetona voi todeta että Lohtajan metsästysseura voi ja haluaa tarjota jäsenilleen monipuoliset ja hyvät edellytykset harrastuksen toteuttamiseen ja yhteisölliseen toimintaan sen parissa. Seura haluaa jatkuvasti myös olla kehittämässä toimintaa jäsenten tarpeiden mukaisesti. Seura haluaa omalla työllään olla vaikuttamassa luonnon monimuotoisen käyttöön ja sen kehittämiseen hallitusti, hyvin suunnitellun ja organisoidun toiminnan avulla sekä hoitamaan ja tarvittaessa suojelemaan sekä eläimiä että muuta luontoa.